PCB

Genel Bakış

Siz bir proje tasarımı için im Tasarım 'a geldiğinizde, sizinle ayrıntılı bir toplantı yaparız. Bir fikir ile başlayan ve üretim hattına kadar giden tüm araştırma - geliştirme ve montaj aşamalarını adım adım detaylandırırız!

Yeni bir ürün geliştirme sürecinde birçok belirsizlik ve prototip maliyetleri nedeniyle önemli miktarda nakit ve zaman kaybedebilirsiniz. Ancak, im Tasarım mühendisleri bu maliyetleri yönetmenize  yardımcı olur. Sizin için optimize edilmiş bir proje planlaması yapılır. Örnek olarak, iyi bir gömülü sistem (embedded system), tasarım sürecinin başından itibaren yazılım ve donanım konularında birlikte tasarlanmış olmalıdır. Aksi takdirde, donanım tasarımı yazılım geliştirilme aşamasında revize edilmesi gerekebilir.
Proje, sadece önceden belirlenmiş bir planı takip etmeyecek, aynı zamanda, proje boyunca yürütülen tüm asamalar ve işlemler belgelenmiş olacaktır.
Proje planı gözden geçirilecek ve bitiş tarihlerine uyulması için sürekli olarak gerekli ayarların yapılması sağlanacaktır.
im Tasarım 'ın gerçekleştirdiği tüm tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin hepsi çok iyi belgelenmiş olacaktır; böylece gelecekteki geliştirmeler ve iyileştirmeler kolaylıkla yapılması sağlanacaktır.