PCB

Süreç

Projeye bağlı olarak, bir fizibilite analizi gerçek tasarım sürecine başlamadan önce gerekli olabilir.

Aşağıda tipik bir tasarım sürecinin aşamalarını gösteren akış seması bulunmaktadır: