PCB

Gömülü Sistem Yazılımı(Embedded Software)

Yapılmak istenen cihaza uygun olması ve maliyet göz önünde bulundurularak gerekli yazılım ihtiyacı tespit edilir. Yazılım ihtiyacına göre gerekli fizibilite çalışması yapılır ve gerekli süre rapor olarak sunulur.